Titulní banner

Úřední deska

TISKOVÁ ZPRÁVA K ÚHRADĚ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Datum zveřejnění: 20.04.14 - 05.08.14

Daň z nemovitých věcí do výše 5000 Kč je splatná najednou, a to do pondělí 2. června 2014. Všechny informace potřebné k zaplacení daně budou uvedeny na poštovních složenkách, které občané obdrží v průběhu měsíce května 2014. Složenky budou rozesílané v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně; složenky budou rozesílané postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 26. května 2014.

 

Za všechny nemovité věci poplatníka na území jednoho kraje bude na složence uvedena daň z nemovitých věcí v jedné částce. Pokud vlastní občané nemovité věci ve více krajích, obdrží v jedné obálce společně složenky za všechny tyto kraje.

 

Na každé složence bude uvedeno číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části,budou uvedeny další důležité údaje:

·        celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,

·        výše a termíny splatnosti splátek,

·        stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,

·        název a adresa územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník v současné době uložen spis k dani z nemovitých věcí;tento údaj je důležitý pro komunikaci s finančním úřadem.

 

V průběhu měsíce května 2014 zpřístupní Finanční úřad pro Pardubický kraj na všech svých územních pracovištích k nahlédnutí hromadný předpisný seznam za celý kraj. Tímto hromadným předpisným seznamem finanční úřad sdělí poplatníkům, kteří neměli povinnost podat daňové přiznání a u nichž došlo ke změně výše daně z nemovitých věcí oproti roku 2013, novou částku daně.

 


62/TISKOV-- ZPR--VA k placen-S DNV 2014.docx

NÁVRH ROZPOČTU OBCE

Datum zveřejnění: 09.12.13 - 25.12.13
Na úřední tabuli Obecního úřadu v Čisté a v příloze této zprávy je zveřejněn návrh rozpočtu obce Čistá na rok 2014. Občané mohou své připomínky a návrhy na změnu rozpočtu předkládat do 20. prosince, kdy bude projednán schůzí Zastupitelstva obce.
návrh rozpočtu 2014