Titulní banner

Úřední deska

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KOUPI MOVITÉHO MAJETKU

Datum zveřejnění: 19.05.14 - 13.06.14
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Svitavy vyhlašuje výběrové řízení č. HSY/49/2014 - 2. kolo na zjištění zájemce o koupi movitého majetku, a to: hrobové zařízení na hřbitově v Litomyšli. Více info v příloze
64/V--b-srov-R -i-Szen-S - hrob Litomy-nl.pdf

OZNÁMENÍ O DNI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Datum zveřejnění: 07.05.14 - 27.05.14

Volby se konají

   

v pátek 23.5.2014 a v sobotu 24.5. 2014

  

 

Volební místností je určena zasedací místnost Obecního úřadu v Čisté.

 

Voliči, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou.

Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky nejméně 3 dny před konáním voleb.


63/Ozn-nmen-S o dni a m-Sst-s kon-nn-S voleb.doc