Titulní banner

Úřední deska

Směrnice o poskytování účelových dotací z rozpočtu obce Čistá

Datum zveřejnění: 14.10.15 - 31.12.15

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 5. října 2015 směrnici o poskytování účelových dotací z rozpočtu obce. O dotaci lze žádat například v těchto oblastech - volnočasové aktivity dětí a mládeže, sport a tělovýchova či kultura. Podrobné informace naleznete zde.

Schůze Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 05.10.15 - 05.11.15

v souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení),

svolávám 9. zasedání Zastupitelstva obce Čistá.

Schůze se koná v pondělí 5. října 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

1. Slib nového člena zastupitelstva obce

2. Majetkoprávní záležitosti - prodej nemovitostí

3. Finanční záležitosti

4. Organizační záležitosti

5. Aktualizace Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2015 o stanovení systému nakládání s odpady 6. Různé Bohumil Pavliš starosta obce


84/9. zased-nn-S 2015 .doc

 

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

Datum zveřejnění: 10.09.15 - 10.10.15
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen "zásah") Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace naleznete v příloze.
83/Upozorn-sn-S.pdf

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ

Datum zveřejnění: 28.08.15 - 27.09.15
V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), svolávám 8. zasedání zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná v pondělí 7. září 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Čisté
83/Plak-nt.jpg