Titulní banner

Úřední deska

Datum zveřejnění: 29.04.17 - 19.05.17

Starosta Obce Čistá zveřejňuje Oznámení o záměru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Více informací:

Oznámení - dokument k rozkliknutí

Veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 27.04.17 - 30.05.17

Finanční úřad v Pardubicích zveřejňuje VEŘEJNOU VYHLÁŠKU (dokument ve formátu pdf) o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí.

Zasedání Zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 12.04.17 - 25.04.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 21. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 24. dubna 2017

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016
 2. Majetkoprávní záležitosti
 3. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017
 4. Finanční záležitosti – rozpočtové opatření
 5. Různé                               

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Datum zveřejnění: 01.03.17 - 01.08.17

Obecní úřad zveřejňuje převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dokument ve formátu xlsx) se stavem ke dni 1. 2. 2017 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:

 

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Zasedání zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 22.02.17 - 06.03.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 20. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu doc)

 

Schůze se koná

 

v pondělí 6. března 2017

od 17:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017 a následujících
 2. Majetkoprávní záležitosti
 3. Různé                               

Dokumenty Městského úřadu v Litomyšli

Datum zveřejnění: 16.02.17 - 02.03.17

Městský úřad v Litomyšli zveřejňuje dva dokumenty:

 

 • rozpočet za rok 2016  - dle §5 odst. 3 zák. č. 23/2017 Sb. by měl být spolu s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejněn i pro porovnání schválený rozpočet na předcházející rok, tj. 2016  (dokument ve formátu pdf)
 • střednědobý výhled rozpočtu ML 2017 - 2019 - dle §39, odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb. (dokument ve formátu pdf)

Zasedání zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 23.01.17 - 06.03.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 19. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 6. února 2017

od 17:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Organizační záležitosti
 2. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017 a následujících
 3. Finanční záležitosti
 4. Majetkové záležitosti
 5. Informace o činnosti orgánů obce a plnění usnesení za rok 2016
 6. Různé