Titulní banner

Úřední deska

Mimořádná schůze Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 17.03.18 - 26.03.18

 

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ

 

 

Z pověření Rady obce Čistá a v souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), svolávám

  1. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Čistá.

Schůze se koná

 

v pondělí  26. března 2018

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

 Program:

 

 1. Financování nákupu nového požárního vozidla CAS 20 pro JSDH 

 2.  Různé                                               

 

 

Bohumil Pavliš v.r                            

starosta obce