Titulní banner

Poplatky

 

bankovní účet pro hrazení poplatků:  5601983359/0800 ČS a.s.

 

platba v roce 2024 splatnost částka/MJ poznámka užitečný odkaz

vodné

 

2x ročně složenka

51,63 Kč/m3

kalkulace vodného

odečet vodoměru probíhá dvakrát ročně (duben a říjen) na základě smlouvy o dodávce vody

všeobecně platné podmínky

reklamační řád

provoz DČOV  vždy k 20. 2., 20. 5., 20. 8.,  20. 11. 1200 Kč/kvartál/ČOV vybírá se zatím pouze u zkolaudovaných ČOV  

poplatek za komunální odpad

 

  0 Kč/osoba/rok    
poplatek za psy   60 Kč/rok a 90 Kč/rok 90 Kč se týká druhého a každého dalšího psa, dle vyhlášky vyhláška č. 1/2024
správní poplatky  

dle zákona

ověřování listin, změny trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů  
nájem hrobového místa

viz. složenka

 jednohrob 400 Kč/10 let

dvouhrob 700 Kč/10 let

 na základě smlouvy o nájmu  řád pohřebiště

místní poplatek 

za pobyt

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího roku.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

  Obecně závazná vyhláška obce Čistá o místním poplatku z pobytu č. 2/2024