Titulní banner

Poplatky

 

bankovní účet pro hrazení poplatků:  5601983359/0800 ČS a.s.

 

platba v roce 2023 splatnost částka/MJ poznámka užitečný odkaz

vodné

 

2x ročně složenka

28 Kč/m3

kalkulace vodného

odečet vodoměru probíhá dvakrát ročně (duben a říjen) na základě smlouvy o dodávce vody

všeobecně platné podmínky

reklamační řád

provoz DČOV  bude upřesněno 400 Kč/měsíc/ČOV zatím se nevybírá, probíhá výstavba decentrální kanalizace  

poplatek za komunální odpad

 

1.3. - 31.3. daného roku  550 Kč/osoba/rok od poplatku jsou osvobozeny osoby do 6 let a nad 65 let věku, také třetí a další dítě v rodině aj., dle vyhlášky vyhláška č. 1/2023
poplatek za psy   60 Kč/rok a 90 Kč/rok 90 Kč se týká druhého a každého dalšího psa, dle vyhlášky vyhláška č. 1/2019
správní poplatky  

dle zákona

ověřování listin, změny trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů  
nájem hrobového místa

viz. složenka

 jednohrob 400 Kč/10 let

dvouhrob 700 Kč/10 let

 na základě smlouvy o nájmu  řád pohřebiště