Titulní banner

poplatky

 

bankovní účet pro hrazení poplatků:  1283369389/0800

 

platba v roce 2021 částka/MJ poznámka užitečný odkaz
vodné

25 Kč/m3

kalkulace vodného

odečet vodoměru probíhá dvakrát ročně (duben a říjen) na základě smlouvy o dodávce vody

všeobecně platné podmínky

reklamační řád

stočné nevybírá se v obci není kanalizace  
poplatek za komunální odpad 500 Kč/osoba/rok od poplatku jsou osvobozeny osoby do 6 let a nad 65 let věku, také třetí a další dítě v rodině aj., dle vyhlášky vyhláška č. 1/2021
poplatek za psi 60 Kč/rok a 90 Kč/rok 90 Kč se týká druhého a každého dalšího psa, dle vyhlášky vyhláška č. 1/2019
správní poplatky

dle zákona

ověřování listin, změny trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů  
nájem hrobového místa

 jednohrob 400 Kč/10 let

dvouhrob 700 Kč/10 let

 na základě smlouvy o nájmu  řád pohřebiště