Titulní banner

Krizové řízení

V současné době probíhá realizace projektu „Povodňový a hlásný systém“, jehož součástí bude vytvoření digitálního povodňového plánu. Po jeho dokončení budou všechny informace zveřejněny na tomto místě.

Složení povodňové komise ORP Litomyšl: http://www.edpp.cz/povodnova-komise/orplitomysl