Aktuálně

Diskuze o diskusi.

18. března 2014

             Když jsme kdysi na konci minulého století tvořili první webové stránky obce s diskusním okénkem, nikdo z nás tenkrát zřejmě netušil, jak moc se doba za těch pár let změní. I když dlouho diskusní fórum nebylo téměř využíváno, v poslední době se s příspěvky všeho druhu doslova roztrhl pytel. Jev je to velmi pozitivní, nebýt toho, že kromě množství věcných dotazů a připomínek, které si zaslouží být zodpovězeny a diskutovány veřejně, se na našem webu objevilo také mnoho vzkazů, které nic dobrého nepřináší.

            Občané z jedné IP adresy si pod různou identitou pokládají otázky, aby si na ně záhy pod jiným jménem mohli fundovaně odpovědět. Další stateční pro změnu zcela anonymně se o konkrétních lidech vyjadřují jako o lhářích, osobách nekompetentních, starých a prolhaných, neschopných ……atd. …atd. .. a neváhají napsat, co jim jedovatá slina na jazyk přinese. Nepomyslí na slušné vychování. Přirozenou úctu k ženě. Samozřejmou úctu k volené instituci nebo jiné autoritě. Nevím, zda si uvědomují, že si tyto břitké úsudky mohou přečíst také třeba jejich děti nebo někdo, na jejichž úctě jim ještě záleží. Nevím, zda si uvědomují, že žádná anonymita na internetu vlastně neexistuje a kdejaký technicky zdatný student umí se znalostí místních poměrů autora dohledat téměř ihned a téměř vždy. Nevím, zda si uvědomují, že se s tím, koho teď tak dovedně „setřeli“, budou chtít ještě potkávat a podívat se mu do očí třeba i po tom, co si na diskutované pseudoproblémy a domnělé křivdy nikdo už ani nevzpomene.

            Naskýtá se tedy otázka. Nenastal čas diskuzi jednoduše zarazit a smazat? Já osobně doufám, že ještě ne. Mnozí z diskutujících by se ale mohli zamyslet, zda by svoje „myšlenky“ nechtěli prezentovat na některé ze sociálních sítí, které k tomuto účelu vznikly. Na obecních stránkách by potom zbylo dost prostoru k tomu, aby se tam třeba i anonymně, ale pokud možno seriozně řešily místní problémy a vyjadřovaly třeba i kontroverzní názory k místním tématům. Potom začne znova platit, že vyjádřit se v diskuzi na oficiálním webu obce Čistá není ostuda. Potom začne znova platit, že reagovat včas na příspěvky je slušnost a povinnost i bez psaných pravidel.

            Na závěr se chci tímto velice omluvit těm, kterým jsem z jakéhokoliv důvodu neodpověděl na dotaz nebo nereagoval na připomínku. Dále těm, kteří se často nezaslouženě ocitli na pomyslném pranýři naší diskuze. Ale především se chci omluvit Vám, kteří jste stále pravidelnými návštěvníky obecního webu i potom co jste museli číst.Omlouvám se a děkuji..

 

B. Pavliš, starosta obce