Aktuálně

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 5. ÚNORA

12. února 2014

SCHŮZE   5.2.2014          ANO 3    NE 3     POUZE GRAVITAČNÍ 15

 

 

Ø      proč se udělal projekt a nikdo nás neinformoval?

 

Ø      kdo se bude starat o čerpadla u tlakové kanalizace?

 

Ø      je obec tak bohatá, že se tady tvoří takový paskvil?

 

Ø      Litomyšl chce připojením Čisté zlevnit čištění odpadních vod na Vertexu!

 

Ø      z jakého důvodu se ZO rozhodlo k vybudování kanalizace, když je Čistá vyjmuta z aglomerace?

 

Ø      můžeme získat finanční dotaci, co pustila Trstěnice?

 

Ø      neptáte se lidí trochu pozdě?

 

Ø      zkuste sehnat prachy, když jsme v ochranném pásmu

 

Ø      proč se nemohlo jít korytem řeky?

 

Ø      jak je řešen přechod sítí na cestě Chlebounovi čp. …až po Beranovi čp. 92?

 

Ø      jaká bude cena stočného a o kolik ho provozní náklady navýší?

 

Ø      výše stočného je stanovena – na 30 let musí být vytvořena rezerva 75%, závislá na výši dotace

 

Ø      postaráte se i o odlehlá místa?

 

Ø      proč projekt neřeší odlehlá místa?

 

Ø      jak budeme řešit příspěvky pro lidi, kteří nejsou možné napojit?

 

Ø      dejte jeden systém – když kanalizaci, tak všichni a stejně!

 

Ø      kdy budeme vědět, že budeme do kanalizace zahrnuti?

 

Ø      jak budou dlouhé přípojky na soukromém pozemku?

 

Ø      jak budete lidi informovat o výsledku jednání?

 

Ø      jak se stavíte k hodnotě nemovitosti, která bude značně ovlivněna, zda je napojena či ne?

 

Ø      v čem budu v nevýhodě, když jsem na tlakové?

 

Ø      z. č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích, z.č. 106 Zákon o informacích – podcenili jste informovanost lidí.

 

Ø      byly předneseny negativní zkušenosti z obce Ředice – z počátku měli velké problémy, v mraze chodili ven, Roveň – starostka – nevejdou se pod stočné 75-90Kč/m3, zeptat se na odborný posudek

 

Ø      podání dotace – je finanční analýza správná?

 

Ø      má opravdu výše dotace vliv na stočné?

 

Ø      bude po dokončení akce zpracována nová finanční analýza, která bude vycházet ze skutečných nákladů?

 

Ø      Banín kanalizace – aby mohli splňovat podmínky dotace, musí falšovat zisky

 

Ø      jak se tvoří cena stočného?

 

Ø      Ostřetín – stočné platí 100Kč na osobu/měsíc bez ohledu na množství odváděných splaškových vod

 

Ø      uvažoval někdo o paskvilu z důvodu zápachu (v obcích, kde to takto je,  je značný zápach) ?

 

Ø      kdo bude hradit náklady na rozpadající se okapy?

 

Ø      jak se dopočítává cena stočného po výstavbě kanalizace?

 

Ø      není pravda, že jediným kritériem při výběru dodavatele stavby je cena (§ 78, zákon o veřejných zakázkách – cena, kvalita, funkční vlastnosti, návratnost nákladů, atd.)!

 

Ø      proč se neudělala studie, zda není výhodnější řešení čističek – cena čističek je cca 40.000Kč ?

 

Ø      učinit dotaz, zda by nám povolili čističky pro všechny domácnosti?