Aktuálně

Pravidelné poplatky - komunální odpad a poplatek za psa

10. března 2023

 Poplatky za komunální odpad ve výši 550,-Kč/osoba/rok a poplatky za psa ve výši 60,-Kč/rok a 90,-Kč/rok se vybírají od 1. března do 31. března 2023. Nový bankovní účet obce pro hrazení všech poplatků je 5601983359/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.