chodníky - výstavba v obci

výstavba úseku II.

25. května 2022
výstavba úseku II.

Novostavbu chodníku od křižovatky pod základní školou po autobusovou zastávku "pohostinství" jsme pojmenovali jako úsek II.

 

Naše obec získala dále dotaci, státní příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt pod názvem "Bezpečná doprava v obci Čistá - 2. úsek", ISPROFOND 5537510240. Jedná se o národní zdroje ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je vybudování 2. etapy trasy chodníků podél hlavního průtahu obcí Čistá Projekt tak vytvoří jednu bezpečnou a bezbariérovou trasu, která přispěje k lepšímu dosažení míst občanské vybavenosti (obecní úřad, obchod, ordinace lékaře, mateřská škola, domov pro seniory ...) a dostupnosti zastávek veřejné autobusové dopravy. Dotační projekt připravil projektový manažer Bc. Pavel Chudý - Abc DOTACE z Hradce Králové.

 

V otevřeném výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společkost PSK s.r.o. Choceň, která se tak stala generálním dodavatelem stavby. Předpokládané celkové náklady stavby jsou 8 866 250,54 Kč vč. DPH. Příslib dotace se SFDI je ve výši 85 % uznatelných nákladů.

 

Realizace stavby probíhá od dubna 2022 s předpokládaným ukončením do srpna 2022.