Titulní banner

Chodníky - výstavba v obci

výstavba úseku II.

výstavba úseku II.

Novostavbu chodníku od křižovatky pod základní školou po autobusovou zastávku "pohostinství" jsme pojmenovali jako úsek II.

 

Naše obec získala dále dotaci, státní příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt pod názvem "Bezpečná doprava v obci Čistá - 2. úsek", ISPROFOND 5537510240. Jedná se o národní zdroje ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je vybudování 2. etapy trasy chodníků podél hlavního průtahu obcí Čistá Projekt tak vytvoří jednu bezpečnou a bezbariérovou trasu, která přispěje k lepšímu dosažení míst občanské vybavenosti (obecní úřad, obchod, ordinace lékaře, mateřská škola, domov pro seniory ...) a dostupnosti zastávek veřejné autobusové dopravy. Dotační projekt připravil projektový manažer Bc. Pavel Chudý - Abc DOTACE z Hradce Králové.

 

V otevřeném výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společkost PSK s.r.o. Choceň, která se tak stala generálním dodavatelem stavby. Předpokládané celkové náklady stavby jsou 8 866 250,54 Kč vč. DPH. Příslib dotace se SFDI je ve výši 85 % uznatelných nákladů.

 

Realizace stavby probíhá od dubna 2022 s předpokládaným ukončením do srpna 2022.

výstavba úseku I.

výstavba úseku I.

Novostavba chodníku od autobusové zastávky "pod sokolovnou" po místní komunikaci vedoucí k základní škole jsme pojmenovali jako úsek I.

Naše obec získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím MAS Litomyšlsko, na projekt pod názvem "Bezpečná doprava v obci Čistá - 1. etapa". Hlavním cílem projektu je vybudování 1. úseku trasy chodníku v délce cca 470 m podél silnice III. třídy, která umožní bezpečnou a bezbariérovou dopravu chodců, zejména pak dětí z této části obce, směřujících do školy. Zvýší se též bezpečnost pohybu do míst občanské vybavenosti, např. k zastávce "pod sokolovnou". Dotační projekt připravil projektový manažer Bc. Pavel Chudý. - Abc DOTACE z Hradce Králové.

 

V otevřeném výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost KKZP s.r.o. Čistá, která se tak stala generálním dodavatelem stavby. Celková hodnota díla byla 2 663 715,34 Kč vč. DPH, přičemž se nám prostřednictvím MAS Litomyšlsko podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 899 637,10 Kč.

 

Realizace stavby proběhla v závěru roku 2021.